เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 
 

อบรมความรู้พื้นฐานเพื่อเป็น "บาริสต้า" มืออาชีพ

โรงเรียนวิชูทิศ ร่วมกับ ร้านกาแฟเมืองกระบี่ โดย คุณถนัด เบิกนา

ได้จัดทำโครงการอบรมความรู้พื้นฐานเพื่อเป็น "บาริสต้า" มืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรม ดังนี้

1. เพื่อฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจกาแฟสด ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ

3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียน       วิชูทิศ , นักเรียน และผู้ปกครอง

วันเดือนปีที่ 2013-06-26
ข่าวอื่น ๆ  

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.