เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 
 

รองประธานองค์ผ้าป่า

วัดคลองแรด ได้สร้างศาลากุศลศพ ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยในการทำการสร้างให้สำเร็จลุล่วง ในการนี้ ร้านกาแฟเมืองกระบี่ โดยคุณถนัด เบิกนา ร่วมทำบุญ "รองประธานองค์ผ้าป่า" และได้จัดกิจกรรมจำหน่ายกาแฟการกุศลขึ้น เมื่อวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2556 เป็นเวลา 3 วัน ณ ร้านกาแฟเมืองกระบี่ รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของลูกค้าร้านกาแฟเมืองกระบี่ทุกท่าน และผู้ร่วมทำบุญทั้งหลาย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และผลทานที่ทุกท่านได้กระทำในครั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านประสบด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลปรารถนาสิ่งใดที่ดีงาม จงประสบปรารถนา ทุก ๆ ประการ ทุกท่านเทอญ

วันเดือนปีที่ 2013-07-18
ข่าวอื่น ๆ  

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.