เมนูมุมกาแฟเมืองกระบี่
 อะไรใหม่ๆเราจัดการให้ท่าน
 
 
 

ร้านกาแฟเมืองกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ร้านกาแฟเมืองกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดตลาดราชมงคล ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556  โดยมียอดเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทั้งสิ้น 1,700,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัวที่ได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญสร้างพระอุโบสถ ทุกท่าน จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติเทอญ

อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถ

1. ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัว เปรียบเหมือนกับการได้สร้างบ้าน สร้างที่อยู่อาศัย

2. ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะว่าอุโบสถเป็นที่จัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ

3. ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด เพราะอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระ เช่น การทำวัตรสวดมนต์ การบวชนาค การสวดปาติโมกข์ การปวารณา รวมทั้งเป็นสถานที่มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากมาย

4. ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เพราะอุโบสถนอกจากจะเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระแล้ว ยังเป็นที่ทำกิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญต่าง ๆ

วันเดือนปีที่ 2013-12-13
ข่าวอื่น ๆ  

 
  Copyright © 2010 กาแฟเมืองกระบี่ , All Right Reserved.
Design by Somnapat Co., Ltd.